Vanwege het Coronavirus zijn veel bedrijven gesloten en misschien uw bedrijf ook. De JURA-koffiemachines die niet worden gebruikt moeten buiten werking worden gesteld. Welke procedure hierbij gevolgd moet worden, geven wij in onderstaand stappenplan aan.

Door het uitvoeren van dit stappenplan worden zo veel mogelijk ongemakken voorkomen bij het opnieuw in gebruik nemen van de machine.

Het stappenplan:
1. Voer een machinereiniging uit.
2. Voer een ontkalking uit (m.u.v. machines met een extern waterfilter).
3. Sluit de watertoevoer van machines met een extern waterfilter.
4. Start het programma ‘Systeem legen/Empty machine’ om de leidingen te legen.
N.B. Als deze functie niet beschikbaar is, start dan een bereiding ‘Heet water’
en verwijder tijdens het pompen het waterreservoir en leeg het waterreservoir.
5. Haal de restwaterbak en de residubak uit de machine en maak ze schoon.
Plaats de bakken droog terug in de machine.
6. Verwijder tot slot de koffiebonen uit de machine. Verwijder óf het bonenreservoir
óf gebruik een stofzuiger om de bonen te verwijderen.

Wij hopen dat u voldoende bent geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar onze service lijn 024-2120324

U wordt dan direct geholpen door een van onze medewerkers. Onze service lijn is te bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Offerte
Contact